Rol van de Vereniging van Goudse Sport Organisaties

De Vereniging van Goude Sport Organisaties (VGSO) is de koepel- en belangenbehartigingsorganisatie van de gezamenlijke Goudse georganiseerde sport. Met name in de richting van de gemeente Gouda tracht de VGSO de belangen van sporters en sportverenigingen te behartigen. Dit strekt zich uit over een groot deel van het brede gemeentelijke beleidsterrein, van ruimtelijke ordening tot vrijwilligersbeleid en belastingtarieven tot de geldterugregeling. De VGSO vertegenwoordigt  ongeveer 20.000 georganiseerde sporters in 41 verenigingen.

Belangenbehartiging gebeurt op verzoek van de betrokken verenigingen of op initiatief van de VGSO met mandaat van de betrokken verenigingen. Binnen grenzen zal de VGSO altijd de ideeën van verenigingen richting de gemeente steunen. Een randvoorwaarde hierbij is dat de belangen van andere verenigingen niet worden geschaad.

Daarnaast adviseert de VGSO de gemeente Gouda gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op het sportbeleid of de uitvoering van het sportbeleid.

De VGSO informeert haar leden over relevante ontwikkelingen op sportgebied. Dit kan betrekking hebben op sportbeleid of uitvoering van sportbeleid in Gouda, maar ook op bredere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, maatschappelijke stages, combinatiefunctionarissen etc.

Tenslotte faciliteert de VGSO haar leden op het terrein van verenigingsversterking. De VGSO maakt hierbij gebruik van haar contactennetwerk.

Nieuws

Dientverleningsovereenkomst (DVO) Sport

Hier kunt u de brief naar leden VGSO inzake DVO sport...

Lees verder
Tariefstelling Sport

Naar aanleiding van diverse signalen van leden van de...

Lees verder
Uitreiking bursalen Jeugdtopsportfonds

Op 3 oktober 2017 vond de jaarlijkse Algemene Leden...

Lees verder