Contacten richting verenigingen

De VGSO organiseert twee per jaar een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kunnen aangesloten verenigingen bestuursleden van de VGSO uitnodigen voor bijvoorbeeld hun bestuursvergadering om specifieke punten te bespreken. Het bestuur van de VGSO vergadert een keer per maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) of zoveel vaker als nodig is.

Korte samenvattingen van deze bestuursvergaderingen worden op deze website gepubliceerd.

Daarnaast brengt de VGSO vier keer per jaar een elektronische nieuwsbrief uit.