Gemeente

Het VGSO-bestuur onderhoudt actief contacten met de gemeentelijke politici, Sport.Gouda, de raadsfracties en de gemeenteraad als geheel. In het afgelopen jaar zijn nagenoeg alle raadsfracties bezocht en is over diverse punten met betrekking tot sport in Gouda gesproken. Ook incidenteel zijn er contacten met individuele raadsleden en periodiek met de wethouder sport, Sport.Gouda, de wethouder welzijn en jeugd evenals incidenteel met andere wethouders. Hiernaast is in 2010 meerdere malen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. De VGSO wordt mede als gevolg van deze activiteiten gezien als de eerste spreekbuis namens de totale Goudse sport. Hier kunt u downloaden

.