Tariefstelling Sport

Naar aanleiding van diverse signalen van leden van de VGSO over de tariefstelling Sport heeft het bestuur van de VGSO een brief gestuurd naar de wethouder Sport, Jan-Willem van Gelder en naar de raadsleden van de Gemeente Gouda. Naar aanleiding hiervan heeft bestuurslid Ton Kooijman contact gehad met het AD Groene Hart. Het artikel is te lezen via de link: